top of page

Polityka prywatności

 

Data wejścia w życie: 6 grudnia 2022 r.

VšĮ „Sportinis interesas” (zwana dalej „my”, „nas” lub „nasz(a)”) prowadzi witryny internetowe https://cityraid.plhttps://bilet.cityraid.pl oraz https://graj.cityraid.pl (dalej „Usługa”).

Niniejsza witryna zawiera informacje o naszych warunkach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z Usługi oraz o wyborach dokonywanych w odniesieniu do tych danych.

 

Wykorzystujemy te dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z naszej Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką. O ile nie zaznaczono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w Polityce, którą można znaleźć na stronie https://cityraid.pl

 

Definicje

 

Usługa

Usługa – strony internetowe https://cityraid.plhttps://bilet.cityraid.pl oraz https://graj.cityraid.pl, zarządzane przez VšĮ „Sportinis interesas”.

Dane osobowe

Dane osobowe – informacje o żyjącej osobie fizycznej, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie danych i innych informacji, które posiadamy lub prawdopodobnie uzyskamy).

 

Dane użytkowania

Dane użytkowania – dane, które są automatycznie gromadzone lub generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej Usługi (na przykład czas odwiedzania strony).

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe na urządzeniu użytkownika (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

 

Administrator danych

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi) określa cel i sposób przetwarzania danych osobowych.

W sensie niniejszej Polityki prywatności my jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa.

 

Podmioty przetwarzające dane (lub Usługodawcy)

Podmiotem przetwarzającym dane (lub Usługodawcą) jest każda osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.

 

Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu efektywniejszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podmiot danych (lub Użytkownik)

Osoba, której dane dotyczą, to każda osoba korzystająca z Usługi.

 

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

 

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby świadczyć Państwu Usługę i ją udoskonalić.

 

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobiste

Kiedy korzystają Państwo z naszej Usługi, możemy poprosić Państwa o podanie pewnych danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby – danych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Państwem lub zidentyfikowania Państwa (dane osobowe). Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika obejmują między innymi:

• adres e-mail;

• numer telefonu;

• pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do kontaktowania się z Państwem poprzez wysyłanie Państwu biuletynów w celach marketingowych lub materiałów promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Państwa zainteresować. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas wszystkich wiadomości, klikając link rezygnacji z subskrypcji lub postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym e-mailu, który do Państwa wysyłamy, lub skontaktować się z nami w tym celu.

 

Dane użytkowania

Gromadzimy również informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z niej (dane dotyczące użytkowania). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego (IP) komputera Państwa, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Usługi, odwiedzane przez Państwo, czas i data wizyty, czas spędzony na stronie, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Dane lokalizacji

Możemy wykorzystywać i przechowywać informacje o lokalizacji Państwa, jeśli wyrazi Państwo na to zgodę (Dane o lokalizacji). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu, ulepszania Serwisu oraz dostosowania go do potrzeb Państwa.

Mogą Państwo włączyć lub wyłączyć Usługi lokalizacyjne w dowolnym momencie podczas korzystania z naszej Usługi. W tym celu należy zmienić ustawienia urządzenia.

Dane plików cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby pomóc śledzić aktywność w naszej Usłudze i zachować określone informacje.

Pliki cookie to małe pliki danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki Państwa ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu Państwa. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia. Mogą to być moduły zbierające dane, tagi i skrypty, które zbierają i śledzą informacje oraz pomagają ulepszać i analizować wydajność Usługi.

 

Mogą Państwo poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie lub informowała Państwa, gdy plik cookie jest wysyłany. Jednak w przypadku niezaakceptowania plików cookie, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Serwisu.

Przykłady plików cookie:

• cookie sesyjne – wykorzystujemy je w celu zapewnienia działania Serwisu;

• preferencyjne pliki cookie – używamy ich do zapamiętywania wyborów i różnych ustawień Państwa;

• Pliki cookie bezpieczeństwa – używamy ich w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

 

Wykorzystanie danych

 

VšĮ „Sportinis interesas“ wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

• świadczyć i utrzymywać naszą Usługę;

• informować o zmianach w naszej Usłudze;

• umożliwić Państwu udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, jeśli zdecydują się Państwo to zrobić;

• świadczyć usługi obsługi klienta;

• zbierać analizy lub cenne informacje w celu ulepszenia naszej Usługi;

• monitorować korzystanie z Usługi;

• identyfikować, unikać i rozwiązywać problemy techniczne;

• aby powiadamiać Państwa o nowościach, ofertach specjalnych i ogólnych informacjach o innych oferowanych przez nas produktach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już Państwo nabyły lub kupiły, chyba że zdecydują Państwo się nie otrzymywać takich informacji.

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

 

Jeśli pochodzą Państwo z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna zbierania i wykorzystywania przez VšĮ „Sportinis interesas“ danych osobowych, opisanych w niniejszej Polityce prywatności, zależy od gromadzonych przez nas Danych osobowych oraz specyficznego kontekstu, w którym je zbieramy .

VšĮ „Sportinis interesas“ może przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ:

• musimy wykonać zawartą z Państwem umowę;

• Państwo udzieliło nam na to zezwolenia;

• przetwarzanie wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów i nie jest nadrzędne wobec praw użytkownika;

• aby dokonywać płatności;

• w przypadku wygranej musimy wysłać Państwu nagrody;

• w celu zapewniania przestrzegania przepisów prawnych.

 

Przechowywanie danych

 

VšĮ „Sportinis interesas” przechowuje Dane osobowe Państwa tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w Polityce prywatności. Przechowujemy Państwa Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli musimy zachować Dane Osobowe Państwa, aby zachować zgodność z przepisami obowiązującego prawa) oraz rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych zgodnych z prawem umów i warunków.

VšĮ „Sportinis interesas“ przechowuje dane osobowe również do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej usługi, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania takich danych przez dłuższy okres czasu.

 

Przekazywanie danych

 

Informacje o użytkowniku, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza granicami państwa użytkownika, prowincji, kraju lub innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów o ochronie danych obowiązujących w jurysdykcji kraju użytkownika.

Jeśli użytkownik znajduje się poza Litwą i zdecyduje się przekazać nam informacje, należy pamiętać, że przekazujemy dane, w tym Dane osobowe, do Litwy, gdzie są one przetwarzane.

Zaakceptowanie niniejszej Polityki prywatności i podanie takich informacji oznaczają wyrażenie zgody na tego rodzaju przekazywania danych.

 

VšĮ „Sportinis interesas“ podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane użytkownika są bezpieczne i traktowane zgodnie z niniejszej Polityką prywatności, a dane osobowe nie są przekazywane żadnym organizacjom ani stronom, chyba że wprowadziły one odpowiednie środki kontroli, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i innych danych osobowych.

 

Ujawnianie danych

Ujawnianie danych zgodnie z prawem

W pewnych okolicznościach VšĮ „Sportinis interesas“ może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub na uzasadnione żądanie organów administracji publicznej (takich jak sąd lub instytucje rządowe).

 

Wymogi prawne

VšĮ „Sportinis interesas“ może ujawnić dane osobowe Państwa w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne:

 • w celu spełnienia obowiązku prawnego;

 • w celu zabezpieczenia praw lub własności VšĮ „Sportinis interesas“;

 • w celu zapobiegania lub badania możliwych naruszeń w związku z Usługą;

 • w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usługi lub społeczeństwa;

 • w celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych Państwa jest dla nas bardzo ważne, ale prosimy pamiętać, że żadna transmisja danych przez Internet ani elektroniczne przechowywanie danych nie jest w 100% bezpieczne. Chociaż staramy się stosować komercyjnie uzasadnione środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

 

Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), przysługują mu pewne prawa do ochrony danych.

VšĮ „Sportinis interesas“ dąży do podjęcia uzasadnionych kroków, aby umożliwić Państwu poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Państwa Danych osobowych.

Jeśli Państwo chcieliby uzyskać informacje na temat swoich Danych osobowych, które przechowujemy oraz aby zostały one usunięte z naszych systemów, prosimy o kontakt.

W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo dostępu do przechowywanych przez nas informacji o użytkowniku: tam, gdzie to możliwe, możecie Państwo uzyskać, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich Danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli użytkownik nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt w celu uzyskania pomocy;

 • prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo zażądać sprostowania informacji, które są niekompletne lub nieprawdziwe;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu: użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego Danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo do otrzymania kopii przechowywanych przez nas informacji na jego temat w ustrukturyzowanej, technicznie czytelnej i powszechnie używanej formie;

 • prawo do wycofania zgody: mają Państwo również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy VšĮ „Sportinis interesas“ przetwarza Dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Zwracamy uwagę, że my możemy poprosić Państwa o potwierdzenie Państwa tożsamości i dopiero wtedy spełnić Państwa żądanie.

Ma Państwo prawo złożyć skargę do Urzędu ochrony danych osobowych dotyczącą sposobu, w jaki gromadzimy lub wykorzystujemy Państwa Dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

 

Usługodawcy

My możemy korzystać z usług stron trzecich – zewnętrznych firm i osób fizycznych, którzy pomagają nam w świadczeniu Usługi („Usługodawcy”), świadczą Usługę w naszym imieniu, wykonują prace związane z Usługą lub pomagają nam w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.

Wspomniane strony trzecie mogą otrzymywać Dane osobowe Państwa wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i zobowiązują się nie ujawniać takich danych ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

 

Analiza

Możemy korzystać z usług usługodawców zewnętrznych w celu monitorowania i analizowania korzystania z Usługi.

 

„Google Analytics”

„Google Analytics” to usługa analityki internetowej świadczona przez „Google”, która śledzi ruch w witrynie i generuje raporty. „Google” wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i analizowania korzystania przez nas z Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom „Google”. 

„Google” może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam w ramach własnej sieci reklamowej.

Mogą Państwo zrezygnować z monitorowania Google Analytics, pobierając i instalując dodatek „Google Analytics Opt-out Browser Addon” w swojej bieżącej przeglądarce internetowej. Dodatek uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics („ga.js”, „analytics.js” i „dc.js”) udostępnianie „Google Analytics” informacji o aktywności użytkownika w witrynie.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej z warunkami ochrony prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Remarketing behawioralny

VšĮ „Sportinis interesas“, korzysta z usług remarketingowych, aby reklamować się w witrynach stron trzecich po odwiedzeniu naszej witryny. 

My i dostawcy zewnętrzni używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze zachowanie użytkownika w naszej witrynie.

 

„Google Ads” („AdWords”)

„Google Ads” („AdWords”) to usługa remarketingu świadczona przez „Google Inc.”

Może Państwo zrezygnować z reklam wyświetlanych przez „Google Analytics” i dostosować reklamy „Google Display Network” do swoich potrzeb, odwiedzając stronę ustawień „Google Ads” pod adresem http://www.google.com/settings/ads.

„Google” zaleca również zainstalowanie dodatku „Google Analytics Opt-out Browser Add-on” w używanej przez Państwa przeglądarce – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatek do przeglądarki „Google Analytics Opt-out” daje odwiedzającym możliwość zapobieżenia gromadzeniu ich danych i korzystania danych przez „Google Analytics”.

Więcej informacji na temat praktyk „Google” w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej z warunkami ochrony prywatności „Google” pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Remarketing z „Bing Ads”

Usługa remarketingu „Bing Ads” jest świadczona przez „Microsoft Inc.”

Możesz zrezygnować z reklam „Bing Ads” opartych na Twoim obszarze zainteresowań, postępując zgodnie z poniższą instrukcją https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads.

Aby dowiedzieć się więcej o praktykach i warunkach prywatności firmy „Microsoft”, odwiedź jej stronę z warunkami prywatności pod adresem https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement.

 

„Twitter”

Usługa remarketingu na „Twitterze” jest świadczona przez „Twitter Inc.”

Mogą Państwo zrezygnować z reklam „Twittera” opartych na obszarze zainteresowań Państwa, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie https://support.twitter.com/articles/20170405.

Aby dowiedzieć się więcej o praktykach i warunkach prywatności „Twittera”, należy odwiedzić ich stronę z polityką prywatności pod adresem https://twitter.com/privacy.

„Facebook”

Usługa remarketingu na „Facebooku” jest świadczona przez „Facebook Inc.”

Aby dowiedzieć się więcej o reklamach na „Facebooku” opartych na obszarze zainteresowań Państwa, należy odwiedzić stronę https://www.facebook.com/help/164968693837950.

Mogą Państwo zrezygnować z reklam na Facebooku opartych na obszarze zainteresowań Państwa, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie https://www.facebook.com/help/568137493302217.

W zakresie reklamy behawioralnej online „Facebook” przestrzega zasad samoregulacji ustanowionych przez „Digital Advertising Alliance”. Mogą Państwo zrezygnować z opartych na zainteresowaniach ogłoszeń internetowych od „Facebooka” i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Aliansu reklamy cyfrowej w USA (angl. „Digital Advertising Alliance” http://www.aboutads.info/choices, Aliansu reklamy cyfrowej w Kanadzie (angl. „Digital Advertising Alliance of Canada” http://youradchoices.ca lub Europejskiego aliansu interaktywnej reklamy cyfrowej (angl. „European Interactive Digital Advertising Alliance” http://www.youronlinechoices.eu) lub korzystając z ustawień urządzenia mobilnego.

 

 

Więcej informacji na temat praktyk „Facebooka” w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w warunkach ochrony danych „Facebooka” https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

„Pinterest”

Usługa remarketingu „Pinterest” jest świadczona przez „Pinterest Inc.”

Mogą Państwo zrezygnować z reklam na „Pinterest”, opartych na obszarze zainteresowań Państwa, włączając funkcję „Nie śledzić” (angl. „Do Not Track”) w przeglądarce lub postępując zgodnie z instrukcjami „Pinterest” http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data.

Aby dowiedzieć się więcej o praktykach i warunkach prywatności „Pinterest”, należy odwiedzić ich stronę z warunkami prywatności pod adresem https://about.pinterest.com/en/privacy-policy .

 

„AdRoll”

Usługa remarketingu „AdRoll” jest świadczona przez „Semantic Sugar. Inc.”

Mogą Państwo zrezygnować z reklam na „AdRoll”,

opartych na obszarze zainteresowań Państwa, odwiedzając stronę preferencji reklamowych „AdRoll” pod adresem http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1nt=1nw=false .

Więcej informacji na temat praktyk „AdRoll” w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej „AdRoll” poświęconej warunkom ochrony prywatności pod adresem http://www.adroll.com/about/privacy .

 

„Perfect Audience”

Usługa remarketingu „Perfect Audience” jest świadczona przez „NowSpots Inc.”

Mogą Państwo zrezygnować z remarketingu „Perfect Audience”, odwiedzając następujące strony: w przypadku rezygnacji z platformy (angl. „Platform Opt-Out” – http://pixel.prfct.co/coo) i w przypadku rezygnacji z partnera (angl. „Partner Opt-Out” –  http://ib.adnxs.com/optout).

Więcej informacji na temat praktyk prywatności „Perfect Audience” można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej polityki prywatności „Perfect Audience”

pod adresem https://www.perfectaudience.com/privacy/index.html

 

 

„AppNexus”

Usługa remarketingu „AppNexus” jest świadczona przez „AppNexus Inc.”

Mogą Państwo zrezygnować z remarketingu „Perfect Audience”, odwiedzając stronę platformy „AppNexus” pod adresem http://www.appnexus.com/platform-policy#choices.

 

Więcej informacji na temat praktyk AppNexus w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej z warunkami ochrony prywatności platformy „AppNexus” pod adresehttp://www.appnexus.com/platform-policy.

 

Płatności

 

W witrynie możemy oferować płatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku w celu zarządzania płatnościami korzystamy z usług stron trzecich (takich jak firmy administrujące płatnościami).

 

Nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych kart płatniczych. Takie informacje są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym administratorom płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega ich polityce prywatności. Tacy administratorzy płatności przestrzegają standardów PCI-DSS ustanowionych przez Radę ds. Norm Bezpieczeństwa PCI (PCI Security Standards Council), która została utworzona dzięki wspólnym wysiłkom takich marek jak „Visa”, „MasterCard”, „American Express” i „Discover”. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

Współpracujemy z następującymi administratorami płatności:

„NEOPAY

Ich politykę prywatności można znaleźć na stronie https://neopay.online/en/privacy-policy.html

 

Linki do innych stron internetowych

Nasza witryna internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, z których nie korzystamy. Kliknięcie łącza strony trzeciej spowoduje przekierowanie do jej witryny. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami prywatności każdej witryny.

Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności i praktyki stron internetowych i usług stron trzecich.

 

Prywatność dzieci

 

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia (dzieci). 

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez zgody ich rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji z naszych serwerów.

 

Zmiany w naszej Polityce prywatności

 

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Powiadomimy użytkownika o zmianach, publikując nowe Warunki prywatności na naszej stronie internetowej.

Przed datą wejścia w życie nowej Polityki prywatności powiadomimy o tym Państwa pocztą elektroniczną i/lub poprzez zamieszczenie ogłoszenia informacyjnego na naszej stronie internetowej, a także wskażemy datę wejścia w życie w górnej części nowej Polityki prywatności.

Zalecamy okresowe sprawdzanie Polityki prywatności w celu upewnienia się, czy nie została ona zmieniona. Nowa wersja Polityki prywatności wejdzie w życie z chwilą opublikowania jej na niniejszej stronie internetowej.

 

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem vip@cityraid.pl

bottom of page