top of page

CITYRAID to nie tylko świetny sposób na spędzenie czasu, ale także szansa na wygranie wspaniałych i cennych nagród.

 

Nagrody etapowe

Etap to jedna gra. Masz prawo wybrać, czy chcesz uczestniczyć w jednym, kilku czy we wszystkich etapach - nie ma żadnych zobowiązań. Drużyna, która najlepiej wypadnie w każdym mieście (Białystok, Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź), będzie miała doskonałą szansę zdobycia biletów pod warunkiem:

1. Jeśli w mieście wzięło udział mniej niż 10 drużyn, organizatorzy przyznają darmowy bilet na najbliższą grę CITYRAID dla drużuny, która najlepiej się spisała w wybranym mieście.

2. Jeśli w mieście wzięło udział więcej niż 10, ale mniej niż 20 drużyn, organizatorzy przyznają darmowy bilet na najbliższą grę CITYRAID dla dwóch najlepszych drużyn w wybranym mieście.

3. Jeśli w mieście uczestniczy więcej niż 20, ale mniej niż 30 drużyn, organizatorzy przyznają darmowy bilet na najbliższą grę CITYRAID dla trzech najlepszych drużyn w wybranym mieście.

W trakcie etapu organizatorzy mogą wymyślić i nagrodzić drużyny, które wykonają specjalne zadania, na przykład najlepiej spisującą się drużynę dziewcząt. Jednakże specjalne zadania w każdej grze się różnią.

Także po ostatnim etapie sezonu regularnego nie są przyznawane nagrody.

Nagrody sezonowe

Czeka na Ciebie sezon wiosenny złożony z 4 etapów. Jeśli weźmiesz udział przynajmniej w trzech etapach sezonu z czterech możliwych, będziesz miał szansę wygrać imponującą nagrodę o wartości 2000 PLN! Ta nagroda nie będzie już przyznawana najlepszej drużynie z każdego miasta, ale będzie brana pod uwagę cała Polska. Nagroda sezonowa będzie przyznana drużynie, która zdobędzie najwięcej punktów, sumując najwyższe trzy wyniki.

Jak obliczane będą punkty dla najlepszej polskiej drużyny?

W jaki sposób ze statystyk wszystkich polskich drużyn zostanie wyłoniony najlepszy zespół, który powalczy o nagrodę o wartości 2000 PLN?

  1. Każdemu miastu przyznawane jest maksymalnie 50 punktów bonusu.

  2. Punkty te są równo dzielone tylko pomiędzy drużyny z danego miasta, które zdobyły 1000 lub więcej punktów.

  3. W tym celu obliczany jest procent drużyn z miasta, które zdobyły 1000 lub więcej punktów.

  4. Następnie 50 punktów bonusu jest równo dzielonych między te drużyny.

 

Obliczanie bonusu odbywa się według wzoru:

50 / (Liczba drużyn, które zdobyły 1000 lub więcej punktów / Całkowita liczba drużyn w mieście * 100) + punkty zdobyte przez drużynę.

Przykład: W danym mieście uczestniczyło łącznie 20 drużyn, z których 8 zdobyło 1000 lub więcej punktów. Bonus jest obliczany w ten sposób: 8 * 100 / 20 = 40 procent; 50 / 40 = 1,25 punktu + punkty zdobyte przez drużynę.

Nagroda sezonowa będzie przyznana drużynie, która zdobędzie najwięcej punktów, sumując najwyższe trzy wyniki.

Zmiany w obliczeniu wyników wiosennej edycji sezonu 2023-2024

Z powodu tego, że każdy etap gry CITYRAID w Polsce był różny z powodu nieprzewidzianych okoliczności dla organizatorów, wprowadzono specjalne, dodatkowe obliczenia oraz korekty osiągniętych wyników.

  1. Korekta punktów. Punkty zdobyte przez każdą drużynę w każdym etapie bez dodatkowego bonusu, wynoszące 1000 punktów, są zwiększane lub zmniejszane w zależności od ogólnego średniego wyniku punktów zebranych przez wszystkie zespoły w danym dniu. W zależności od tego, czy średnia punktów wszystkich zespołów biorących udział w danym dniu jest większa czy mniejsza, niż średnia dotychczasowych wyników edycji wiosennej, ostateczne punkty zdobyte przez drużynę są zwiększane lub zmniejszane.

  2. Maksymalna liczba punktów zebranych podczas etapu. Ze względu na wyjątkowe i nierówne warunki między miastami, ostateczna maksymalna liczba punktów, jaką zespół może zdobyć podczas jednego etapu, jest ograniczana do średniej maksymalnych wyników z 4 etapów wiosennych (liczone są tylko najlepsze wyniki w Polsce z każdego etapu).

bottom of page